EAHbutton3.jpg (7103 bytes)
HOME

   M.P.O. BOOKS - Misdaadauteur       

Bestel Een afgesloten huis nu bij de plaatselijke boekhandel, óf Nederland AKO | BLZ | Bol | Bruna | Cosmox | ECI

Libris | The Read Shop | Van Stockum | Wohi | België Cosmox | ECI | Standaard Boekhandel

Maak daarmee kans op een van de vijf exemplaren van Een afgesloten huis
(actieperiode tot en met 25 juni 2013; één mailadres per persoon)

balkje2.gif (853 bytes)

Een afgesloten huis

Een afgesloten huis van M.P.O. Books is een voor Nederlandse begrippen unieke thriller. Wie kent niet de politieroman, waarin het werk van de politie wordt belicht? Of de legal thriller, waarin een advocaat het voor zijn cliënt opneemt? Een afgesloten huis combineert deze twee genres. Gevolg: een verbeten strijd tussen politie en advocaat om de vraag of de moordverdachte het gedaan heeft, of niet. Het verhaal bevat vele aanwijzingen waarmee jij het raadsel kunt oplossen. Lukt het jou te ontdekken wie er gelijk heeft?

Circa 260 pagina's | 17,95 euro | Uitgeverij De Leeskamer | ISBN: 9789086060382 | Verschijnt 21 juni 2013

balkje2.gif (853 bytes)

balkje2.gif (853 bytes)

balkje2.gif (853 bytes)

balkje2.gif (853 bytes)

 

Inhoudsopgave & voorwoord van Schrijven is... een afgesloten huis (2014)

 

Inhoudsopgave

Voorwoord

Introductie

Fase I – De voorbereiding: de architect ontwerpt

     Schrijven is studeren

     Schrijven is een techniek

     Schrijven is niet over je heen laten lopen

     Schrijven is plotten

     Schrijven is subplotten

     Schrijven is eropuit trekken

     Schrijven is uitwerken

     Schrijven is puzzelen

     Schrijven is perspectief bieden

Fase II – Het schrijfproces: de aannemer gaat aan de slag

     Schrijven is jongleren

     Schrijven is bijgeloof

     Schrijven is er een komma achterzetten

     Schrijven is een gesprek voeren

     Schrijven is flexibel zijn

     Schrijven is asociaal

Fase III – De afwerking: de onderaannemers maken het af

     Schrijven is frustrerend

     Schrijven is schrappen

     Schrijven is doorzetten

     Schrijven is een punt op de i zetten

     Schrijven is… een afgesloten huis

De promotie

Nawoord

Bijlagen

     I – Tien algemene schrijftips

     II – Twintig specifieke verhaaltechnieken

     III – De blinde vlek

     IV – Verwijderde scènes: De arrestatie van de dominee

     V – Tien promotietips

     VI – Het landelijke persbericht

     VII – Het interview

     VIII – Bronnen van inspiratie

     IX – De zaken van Bram Petersen

     X – Andere thrillers en detectives van De Leeskamer

 

Voorwoord

Schrijven is… een afgesloten huis is een reconstructie van het ontwikkelingsproces dat mijn thriller Een afgesloten huis doorliep, een proces dat in mei 2012 begon en op 31 januari 2013 eindigde. In dezelfde periode maakte ik aantekeningen waarop dit verslag is gebaseerd. Het boek is mijn achtste misdaadroman en gaat over de moord op de Utrechtse topcrimineel Fred Duijster. Hij is in zijn zwaar beveiligde woning op brute wijze om het leven gebracht. Volgens beelden van een bewakingscamera kreeg Duijster bezoek van slechts één persoon.
     Rechercheur Arthur van der Camp meent in de bezoeker Rafaël du Mez te herkennen, een berucht draaideurcrimineel. Du Mez beweert dat hij onschuldig is, om zich vervolgens op zijn zwijgrecht te beroepen. Hij wordt geloofd door zijn zus die een advocaat inschakelt op voorwaarde dat deze Du Mez vrijpleit. Advocaat Sjoerd Guikema heeft echter het gevoel voor een onmogelijke opgave te staan.
     De centrale vraag in het boek is of Du Mez schuldig is of niet. De vraag die erachter schuilgaat is hoe betrouwbaar en integer mensen zijn als er maskers afgezet worden. En als er misstanden aan het licht komen, wat doe je dan? Aan de kaak stellen, of niet?


Voor wie dit boek bestemd is

Schrijven is… een afgesloten huis is bestemd voor twee doelgroepen. Ten eerste collega-schrijvers, zowel beginnend als gevorderd. Schrijvers kunnen hun manier van werken spiegelen aan de mijne. Ik wil hiermee niet beweren dat ik de perfecte werkmethode heb ontdekt die anderen blindelings kunnen navolgen. Dit is niet de heilige graal op schrijfgebied. Hoewel ik bij elk boek in grote lijnen dezelfde werkwijze hanteer, kan ik elke keer toch anders te werk gaan.
     Het ontwikkelingsproces wordt mede beïnvloed door boeken over het schrijversvak. Door de jaren heen heb ik tientallen van dergelijke boeken gelezen en ik zal in deze uitgave regelmatig naar een aantal daarvan verwijzen. Ik kan uiteraard die boeken van harte aanbevelen. Omdat ik zelf veel heb geleerd van anderen en dat nog steeds doe, hoop ik dat anderen op hun beurt nu iets van mij opsteken. Het komt ongeveer neer op wat Elizabeth George aangeeft in haar boek Wie schrijft…: ‘Ik kan je alleen vertellen wat ik geloof, wat ik doe, en wat het resultaat ervan is. Om kort te gaan, ik kan je slechts mijn eigen proces duidelijk maken en je aanmoedigen je eigen methode te ontwikkelen.’
     Ten tweede is dit boek bestemd voor mijn lezers. Voor hen is dit een persoonlijk verslag dat laat zien onder welke omstandigheden Een afgesloten huis ontstond. Het gaat over mij – mijn werk en leven – en over de wisselwerking tussen mijn leven en het verhaal, het autobiografische element daarin, want het gaat onder andere over een van de meest doortrapte mensen die ik ooit tegenkwam. Een ontdekking die ik deed toen het masker van deze persoon afging. Ik laat zien hoe persoonlijke ervaringen invloed hebben op de verhaalontwikkeling.
     En eigenlijk schrijf ik dit ook voor mezelf, zodat ik het creatieve proces beter ga begrijpen, om als schrijver nóg beter te worden.
     Ik neem in dit boek geen blad voor de mond. Schrijf onbeschaamd, adviseerde literair agent Paul Sebes in zijn boek Bestseller, en dat is precies wat ik ga doen. Ik ga dingen schrijven die me niet door iedereen in dank zullen worden afgenomen. Er komt vuile was in de buitenlucht te wapperen, en ik zal het een en ander onthullen over het leven dat ik leid. Ik zal uiteindelijk zelfs vertellen wat mijn inkomen is. Maar dat alles is nodig om te laten zien onder welke omstandigheden Een afgesloten huis tot stand kwam, en om te tonen wat het betekent om als onbekende schrijver bij een kleine uitgever aan de weg te timmeren.
     Ik zal een greep doen uit de vele teleurstellingen en tegenslagen. Ik zal mijn onzekerheid laten zien. Mijn angsten. Mijn frustratie. Mijn woede. En dan zijn er nog mijn moeilijkere momenten, vooral op het eind als het manuscript naar de uitgever is verzonden en ik in een…


gat

val.
     Iedereen kent de succesnummers in de boekenwereld zoals Saskia Noort, Esther Verhoef en Charles den Tex. Hun boeken liggen in dikke stapels in de winkels, en media besteden volop aandacht aan hen. Het lijkt bijna vanzelfsprekend om dat te bereiken. De werkelijkheid is anders, en dat laat ik zien. Onder de toplaag zitten heel veel auteurs die met frustraties rondlopen omdat ze nauwelijks erkenning krijgen, en vrijwel geen publiciteit. Slechts weinigen krijgen de kans door te dringen tot de top.
     Ik schrijf dit niet om zielig te doen, al gaat het ook over zelfmedelijden en lijkt het soms een klaagzang. De opzet is om een realistisch beeld te geven van mijn leven als schrijver. De vraag is echter hoe ik met de vele teleurstellingen omga. Leg ik het hoofd in de schoot, dan is het inderdaad zielig, en bedel ik om medelijden. Of knok ik door? Ik kies voor het laatste, en daarover gaat dit boek ook: de strijd om het bestaan. Ik denk dat aspirant-schrijvers na lezing zich nog eens op het achterhoofd zullen krabben en zich afvragen of het leven dat ik beschrijf voor hen is weggelegd. Schrijven is… een afgesloten huis zal ontnuchterend werken.
     Maar het is niet alleen maar kommer en kwel. Om het boek luchtig te houden, kom ik ook met een paar grappige anekdotes.


Over de inhoud

Een schrijver is in mijn optiek architect, hoofdaannemer en onderaannemers in één. Het verhaal is een bouwwerk dat ontworpen, gebouwd en afgewerkt wordt en dat op een dag opgeleverd moet worden aan degene die het gaat exploiteren: de uitgever. Hiermee heb ik de drie fasen benoemd die het ontwikkelingsproces bij mij doorloopt tot het verhaal geschikt is voor gebruik: de voorbereiding (fase I), het schrijfproces (fase II) en de afwerking (fase III). Na de introductie volgen drie hoofdstukken waarin ik deze fasen beschrijf.
     Elke fase heeft eigen kenmerken die verwoorden wat schrijven is. Ongetwijfeld ben je bekend met de cartoons ‘Liefde is…’ die oorspronkelijk bedacht werden door Kim Casali. Daarin verbeeldt zij met een simpel tekeningetje een kenmerk van de liefde tussen een jongetje en een meisje. In dit boek zal ik elk kenmerk van het ontwikkelingsproces van Een afgesloten huis aanduiden met een kreet die begint met ‘schrijven is…’. Voorbijkomen onder andere ‘schrijven is studeren’, ‘schrijven is jongleren’, ‘schrijven is asociaal’ en ‘schrijven is frustrerend’. Onderwerpen die in de drie hoofdstukken aan de orde komen, zijn onder andere het gebruik van perspectief, interpunctie, en het opbouwen van dialogen. De tekst is doorspekt met praktische tips en adviezen gebaseerd op bijna een kwart eeuw ervaring.
     Een belangrijk onderdeel van het leven van een relatief onbekende schrijver, is de promotie. Terwijl grote uitgeverijen alles tot in de puntjes verzorgen voor hun successchrijvers, van interviews tot signeersessies, geldt dat voor de meeste auteurs niet. Om je boek onder de aandacht te krijgen moet je hard werken. Na de drie hoofdstukken over het ontwikkelingsproces van het boek zal ik dan ook uitgebreid stilstaan bij de promotie: wat doe ik en wat zijn daarvan de resultaten? Tenslotte zal ik in het nawoord terugblikken én stilstaan bij mijn toekomst als schrijver.
     Elk boek moet mij een stap verder brengen naar het doel dat ik voor ogen heb. Wat dat doel is, zal ik in de introductie duidelijk maken. De vraag die mij bezighoudt en die ik in het nawoord hoop te beantwoorden, is: zal ik slagen? Zowel in het hoofdstuk over de promotie als in het nawoord zal ik mijn persoonlijke ervaring plaatsen in een breder kader, namelijk de ontwikkelingen in boekenland.

Ter aanvulling heb ik ook nog een aantal bijlagen die voor een deel aansluiten bij mijn werkwijze, te beginnen met een hoofdstuk waarin ik algemene schrijftips geef die aansluiten bij mijn methode. Daarop volgt een zeer uitgebreide bijlage waarin ik twintig specifieke verhaaltechnieken beschrijf die ik in Een afgesloten huis en andere boeken heb gebruikt, en geef ik voorbeelden van hoe ik elke techniek heb toegepast. Ik bespreek onder andere de cliffhanger, gelaagdheid, de versluiering, de zichzelf versterkende herhaling, de mystificatie, de illusie en het dilemma. Deze en dertien andere verhaaltechnieken helpen mij om mijn verhalen meeslepender en spannender te maken. De voorbeelden zijn het best te begrijpen als je de voorgaande hoofdstukken hebt gelezen, zodat je de context ervan kent.
     Een andere bijlage is gewijd aan de vijf niveaus waarop je, volgens mij, een boek kunt beoordelen: het hartsniveau, het niveau van de verbeelding, het thematische niveau, het esthetische niveau en het rationeel/analytische niveau. Als schrijver moet je je eigen balans vinden voor wat betreft deze niveaus. Doe je dat niet, dan kun je weleens een blinde vlek hebben. Met de bijlage over de blinde vlek wil ik schrijvers daarvan bewust maken.
     In het ontwikkelingsproces komt het voor dat scènes tijdens de afwerkingsfase het veld moeten ruimen. Twee zogeheten verwijderde scènes zijn ook terug te vinden in de bijlagen.

Daarnaast sta ik in de bijlagen ook stil bij de promotie. Om te beginnen met een uitgebreide bijlage met tien tips om een boek te promoten. Deze tips zijn gebaseerd op jarenlange ervaring, waarbij er geleerd kan worden van mijn successen én van de fouten die ik maakte. Ze zijn vooral interessant voor schrijvers bij kleine uitgeverijen, of die bij een grote uitgeverij zitten die hen weinig promotionele steun verleent. In aanvulling daarop heb ik bijlagen met het landelijke persbericht en een interview dat mijn uitgever erbij sloot.
     Deze uitgave bevat verder de zogeheten bronnen van inspiratie. Deze bronnen zijn bijvoorbeeld boeken over het schrijversvak, andere informatieve boeken en romans, films en internetsites die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van Een afgesloten huis, de promotie en dit verslag over de totstandkoming van mijn thriller. Tot slot kom ik met het overzicht van mijn boeken en de bijbehorende flapteksten.Hoe dit boek gelezen moet worden

Dit boek is dus een autobiografische momentopname van mijn leven en werk. Door de combinatie van de theorie van het schrijven, de toepassing daarvan en een beschrijving van mijn leven zal dit boek de ene keer zich laten lezen als een informatief boek met veel zakelijke details en adviezen, de andere keer als een persoonlijk verslag dat doortrokken is van emoties. Dat levert grote verschillen op in toon en stijl. Hoewel ik me bewust ben van dat nadeel, kies ik toch voor die combinatie omdat het een totaalbeeld geeft van mijn leven als schrijver, al blijft het een momentopname.
     Al in de introductie zet ik bepaalde verhaallijnen uit die daarna een rol spelen. Je kunt dit boek daarom het best integraal lezen, dat wil zeggen, van begin tot eind. Doe je dat niet, dan zul je in latere hoofdstukken zaken tegenkomen die terugverwijzen naar wat eerder aan bod is geweest.
     Je zult bijvoorbeeld je wenkbrauwen fronsen als ik in de bijlage met algemene schrijftips beweer dat je naar de ballen van andere schrijvers moet kijken. Stel je voor, het zou leiden tot aanranding van mijn mannelijke collega’s! Om dat te voorkomen raad ik aan eerst de introductie door te nemen, want daarin zet ik al de eerste verhaallijnen van dit boek uit, en vervolgens de rest.
     Deze uitgave kun je lezen zonder Een afgesloten huis gelezen te hebben, al is het wel een pré. Vanzelfsprekend bevat Schrijven is… een afgesloten huis belangrijke informatie over mijn achtste thriller. Feitelijk kom ik met aanwijzingen waardoor ik het antwoord op de centrale vraag geef. Na dit verslag zul je daarom nooit meer onbevangen tegen Een afgesloten huis aankijken. Aan de andere kant kan ik me daardoor voorstellen dat je na lezing van dit boek het verhaal intensiever zult beleven, omdat je oog krijgt voor het autobiografische element en de verschillende verhaallijnen en –technieken waar je anders overheen zou lezen.
     Hoe dan ook: dit is mijn verslag. Het zal afwisselend boeiend, leerzaam, vermakelijk, schokkend en inspirerend zijn.


Doorn, 16 maart 2013

Benieuwd naar Schrijven is... een afgesloten huis? Bestel dan de paperback of het e-book bij de plaatselijke boekhandel of bij de webwinkels:

Paperbackeditie - 22,95 euro (315 pagina's) AKO.nl | BLZ.nl | Bol.com | Bruna.nl | Cosmox.nl | ECI.nl | Libris.nl | Readshop.nl | VanStockum.nl | Cosmox.be | ECI.be | Standaardboekhandel.be

E-book - 9,95 euro AKO.nl | Bol.com | Bruna.nl | Cosmox.nl | ECI.nl | Readshop.nl | VanStockum.nl | Cosmox.be | ECI.be | Standaardboekhandel.be

Andere nog leverbare boeken van misdaadauteur M.P.O. Books

Bij verstek veroordeeld (2004) De blikvanger (2010) De laatste kans (2011) Dodelijke hobby (2011) De dood van Callista de Vries (2012)
Bij verstek veroordeeld (2004)

Bestellen bij: AKO, BLZ, Bol.com, Bruna.nl, Cosmox.be, Cosmox.nl, ECI.be, ECI.nl, Libris.nl, Noord Nederlandse Boekhandel, Proxisazur.be, Standaard Boekhandel, The read shop, Van Stockum, Wohi

De blikvanger (2010)                

Bestellen bij: AKO, BLZBol.com, Bruna.nl, Cosmox.be, Cosmox.nl, ECI.be, ECI.nl, Libris.nl, Noord Nederlandse Boekhandel, Proxisazur.be, Standaard Boekhandel, The read shop, Van Stockum, Wohi

De laatste kans (2011)                 

Bestellen bij: AKO, BLZBol.com, Bruna.nl, Cosmox.be, Cosmox.nl, ECI.be, ECI.nl, Libris.nl, Noord Nederlandse Boekhandel, Proxisazur.be, Standaard Boekhandel, The read shop, Van Stockum, Wohi

Dodelijke hobby (2011)                              

Bestellen bij: AKO, BLZ,   Bol.com, Bruna.nl, Cosmox.be, Cosmox.nl, ECI.be, ECI.nl, Libris.nl, Noord Nederlandse Boekhandel, Proxisazur.be, Standaard Boekhandel, The read shop, Van Stockum, Wohi

De dood van Callista de Vries (2012)

Bestellen bij: AKO, BLZBol.com, Bruna.nl, Cosmox.be, Cosmox.nl, ECI.be, ECI.nl, Libris.nl, Noord Nederlandse Boekhandel, Proxisazur.be, Standaard Boekhandel, The read shop, Van stockum, Wohi

Schrijver M.P.O. Books

balkje2.gif (853 bytes)

balkje2.gif (853 bytes)

Schrijver M.P.O. Books

M.P.O. Books (Marco) debuteerde in 2004 met Bij verstek veroordeeld dat door de Detective- en Thrillergids van Vrij Nederland werd onthaald als een van de nieuwe Nederlandstalige topthrillers. Grote bekendheid verwierf hij met het e-boek Dodelijke hobby (2011) dat inmiddels meer dan 110.000 keer is gedownload. Zijn boeken maken deel uit van een serie over het rechercheteam van district Heuvelrug. Een afgesloten huis is het achtste deel. De boeken van M.P.O. Books komen uit bij uitgeverij De Leeskamer.

Meer informatie is te vinden op mpobooks.nl

FacebookTwitterYoutubeMyspace

 

Artikel

 

Disclaimer: EenAfgeslotenHuis.nl is een fictief werk. De roman en alle content van deze website - inclusief nieuwsberichten - zijn ontsproten aan de fantasie van schrijver M.P.O. Books.